แต่งห้องนั่งเล่นสำหรับผู้สูงอายุ  ที่ปลอดภัย ใช้งานสะดวก

สารบัญ

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จะเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2566 พบว่า ไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 13,064,929 คน คิดเป็น 20.17% ของประชากรรวม มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 8,901,145 คน คิดเป็น 14% ของประชากรรวม การดูแลผู้สูงอายุจึงกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะลูกหลานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความเป็นอยู่อย่างสบายที่สุด ดังนั้นการจัดบ้านสำหรับผู้สูงอายุ จึงกลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต่างต้องเตรียมตัว 

ไอเดียแต่งห้องนั่งเล่นสำหรับผู้สูงอายุ  ที่ปลอดภัย ใช้งานสะดวก

ห้องสำหรับการพักผ่อนของคนในครอบครัว ดังนั้นจึงควรสร้างบรรยากาศให้มีความผ่อนคลาย สบายๆ มีพื้นที่โล่ง กว้าง และไม่อึดอัด สำหรับผู้ใช้งานสูงอายุควรจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบ ใช้เฟอร์นิเจอร์ลบมุม ไม่ควรปูพรมเพราะจะทำให้สะดุดล้มได้ง่าย ควรใช้หน้าต่างบานใหญ่ สูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้ที่ใช้วีลแชร์สามารถเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้ด้วย

จัดเตรียมพื้นที่ทางเดินภายในบ้านให้ปลอดภัย

ส่วนสำคัญส่วนแรกที่ควรจัดเตรียม คือพื้นที่ทางเดินทั้งหมดภายในบ้าน โดยควรเลือกวัสดุปูพื้นที่ไม่มีความลื่น สามารถรองรับแรงกระแทก ปูพื้นมีความเรียบเสมอ มีพื้นต่างระดับให้น้อยที่สุด รวมถึงไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์กีดขวางทางเดิน และควรเว้นช่องว่างสำหรับทางเดินไว้อย่างน้อย 1 เมตร

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรค
ปัญหาไรฝุ่นส่งผลกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุด้วยแล้วจะยิ่งมีความอ่อนไหวมากกว่า จึงควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่จะไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรค หากเป็นโซฟาผ้า ก็ควรมีการทำความสะอาดดูดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ และควรเลือกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไรฝุ่นด้วย

วางสิ่งของและอุปกรณ์ในบ้านในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน
การวางสิ่งของเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถหยิบจับได้สะดวก ควรมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 100 เซนติเมตร  เฟอร์นิเจอร์ ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีเหลี่ยมคม และมีความสูงจากพื้นประมาณ 45-60 เซนติเมตร

ทำอากาศภายในบ้านให้ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
เพราะผู้สูงอายุจะใช้เวลาอยู่ในบ้านมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว อากาศที่ดีภายในบ้านจะช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย เนื่องจากปัจจุบันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บ้านที่พักอาศัยจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายอากศพร้อมกรองฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้มีอากาศใหม่ ที่กรองแล้วหมุนเวียนภายในบ้าน ส่งผลให้บ้านหายใจได้ เกิดสุขภาวะภายในบ้านซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงวัย

แชร์โพส: